Reklamace zboží


Reklamované zboží posílejte na adresu: Outdoor and Fashion, K Žižkovu 97/5, Praha 9, 190 00

V doporučeném balíku pošlete prosím: Reklamované zboží, popis závady, doklad o nákupu.

Reklamované zboží nám můžete zasůat také zdarma přes Zásilkovnu.

Jak funguje zaslání zboží zdarma přes Zásilkovnu?

  

  • Zboží zabalte a přiložte fakturu (nebo její kopii), číslo účtu a popis závady produktu. Pokud vracíte jen část zboží z faktury, vyznačte na faktuře, které zboží vracíte. Na balík nemusíte psát naši adresu, tu si vyplní sama Zásilkovna po nahlášení jnašeho kódu.
  • Zboží odneste na nejbližší podací místo Zásilkovny. Podacích míst je více než 3000 po celé ČR a SR a jejich seznam a adresy naleznete zde:

           https://www.zasilkovna.cz/pobocky

     
  • Na Zásilkovně nahlásíte náš kód 92972548.
  • Po nahlášení kódu si na Zásilkovně automaticky vygenerují štítek s naší adresou a na balík ho nalepí. Doručení Zásilkovnou na náš sklad může trvat až týden, prosíme počítejte s tím a pokud spěcháte, zašlete zboží jiným způsobem.
      
  • Reklamaci postupujeme výrobci, který se ji snaží vyřídit co nejrychleji, maximálně však do 30 dní. O výsledku reklamace budete informováni e-mailem nebo telefonicky.

V případě nejasností nás kontaktujte na tel: 601 348 388


 

Reklamační podmínky / Shoda a rozpor s kupní smlouvou

Při vyřizování reklamací se prodávající řídí zákonem č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně spotřebitele). Zákazník má právo od dopravce (Česká pošta, resp. PPL) nepřevzít zásilku, pokud je poškozený transportní obal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Reklamované zboží zašlete na adresu Outdoor and Fashion, K Žižkovu 97/5, 190 00 Praha 9 - Vysočany nejlépe doporučeně. Doklad o zaslání si uchovejte pro kontrolu. Doba k vyřízení reklamace začíná běžet následující den po přijetí balíku od zákazníka. Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj. Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost DENIM STORES, s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba je 2 roky, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční dobu nelze zaměňovat se životností výrobku, která může být kratší díky nesprávnému používání, ošetřování nebo zacházení s výrobkem. Při ošetřování dbejte pokynů výrobce.

Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

0 ks
Košík: 0
0 ks
  • Košík (0 Kč)0